rotor-d21a-1308035a-sistemy-vozdushnogo-oxlazhdeniya-dvigatelya-d-21-traktora-t-16-t-25-t-25f-500×500.200×200